DSJ 719 PFPE电子测试液

 

     DSJ 719  PFPE电子测试液。

       DSJ 719是一系列高性能,惰性,氟化流体,
可用于热传递以及电气和电子及半导体市场中的各种高科技应用。

      主要特征:-高热稳定性宽工作温度范围良好的介电性能优异的化学惰性与金属,
塑料和弹性体具有良好的相容性
无闪点或着火点,无自燃点安全性(FM批准的6930标准)

由佰成编辑,请勿转载